EERDERE

BIJEENKOMSTEN

Hieronder vindt u een overzicht van de eerdere bijeenkomsten van Bouwpoort. Indien beschikbaar vindt u hier de foto's en de presentaties van de sprekers. 
03/12/2019

Versnellen en opschalen in de bouwsector

 

Onder leiding van dagvoorzitter Marnix Norder stond De Bouwpoortbijeenkomst van 3 december in het teken van de vraag hoe industrialisatie verantwoord kan bijdragen aan realisatie van de bouwopgave.

Ulla-Britt Krämer, provincie Overijssel en projectleider INDU-ZERO sprak over het nut en de noodzaak van versnellen en opschalen en de lange termijn houdbaarheid van deze strategie aan de hand van het project INDU-ZERO.​   

​​​

Robert Koolen, directeur Strategie & Beleid  Heijmans ging met zijn presentatie in op wat nu al mogelijk is qua industrialisatie in de bouw en de verenigbaarheid van industrialisering met duurzaamheidsambities.  

​​​​​

 

De daarop volgende discussie met het panel, bestaande uit Robert Koolen (Heijmans); Ben Kruseman (Calduran Kalkzandsteen) en Rudi Roijakkers (Ingenieursbureau ABT) pitste zich toe op de mogelijkheden om industrialisering te stimuleren, de belemmeringen en mogelijke oplossingen daarvoor. Daarbij kwamen als randvoorwaarden vooral de noodzaak tot samenwerking in de keten en de noodzaak tot meer openheid in de sector.

 

23/04/19
Bouwklimaat en Omgevingswet

Op 23 april vond in Den Haag een goedbezochte Bouwpoort-bijeenkomst plaats over de nieuwe Omgevingswet. Vertegenwoordigers uit veel geledingen van de bouw en ook enkele politici bespraken de vraag of deze nieuwe wet de enorme bouwopgave kan helpen versnellen.  

 

Leo Snel, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs voor Leefruimte is ingegaan op de kansen en belemmeringen die hij ziet in de praktijk van de Omgevingswet wat betreft het realiseren van de bouwopgave.

 

Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM gaf haar visie op de Omgevingswet vanuit gebiedsontwikkeling.

Rosemarie Bastianen, directeur van de programmadirectie Eenvoudig Beter (ministerie BZK) besprak de mogelijkheden onder de Omgevingswet en gaf reacties op voorgaande sprekers.

 

 

 

 

 

Lees hier het verslag van de Bouwpoort van 23 april 2019
 

10/04/18
GASLOOS BOUWEN

Dit keer stond het teken van Gasloos bouwen. Zes sprekers presenteerden hun visie: 

Ferdi Licher - Ministerie van BZK download presentatie

Claudia Bouwens - Lenteakkoord download presentatie

Doekle Terpstra - UNETO-VNI

Anne-Jo Visser - Gemeente Utrecht download presentatie


Johan Herman de Groot - Larderel Energy download presentatie


Onno Dwars - Ballast Nedam Development download presentatie

28/11/2017
CIRCULAIR BOUWEN

Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability aan de TU/e en voorzitter van het Transitieteam Circulair Bouwen heeft de Transitieagenda Circulair Bouwen gepresenteerd.

 

 Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, heeft laten zien hoe bouwbedrijf van Wijnen met hun nieuwe woningbouwconcept nu al anticipeert op een meer circulaire bouw.

15/04/2016
KWALITEITSBORGING

 

Albert de Vries, Tweede Kamerlid voor de PvdA hield een pleidooi voor de woonconsument. Waarom is het in de bouw toch zo moeilijk om als klant de afgesproken prestatie geleverd te krijgen?

Ondernemer Coen de Hoop liet zien dat zijn bedrijf met KnaufZeker de stap zet van product naar prestatie.

17/11/2015
TOEKOMST

Wim de Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, liet op overtuigende wijze zien dat de toekomst dichterbij is dan wij denken.

Rick Hulsman van MorgenWonen maakte indruk met zijn time-lapse en verhaal over klantgericht industrieel bouwen in de praktijk

28/03/2017
BOUWAGENDA

 

Bernard Wientjes presenteerde de Bouwagenda aan de demissionaire ministers Kamp (EZ) en Plasterk (W&RD), en directeur-generaal Dronkers (I&M) in Nieuwspoort.

Met de Bouwagenda als startpunt, willen de leden van de Taskforce en de Bouwcoalitie de route uitstippelen die het voor de bouwindustrie mogelijk maakt om een productiviteitsstijging en verduurzaming te realiseren.

15/11/2016
INNOVATIE in de BOUW

 

Jeroen Heijs, MT-lid directie Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken, sprak op Bouwpoort over innovatie in de bouw en hoe de Nationale Bouwagenda daar aan bij kan dragen. Deze innovatieagenda is een initiatief van drie ministeries (BZK, EZ en I&M) in samenwerking met het bedrijfsleven. Met de bouwagenda wil de Nederlandse overheid innovatie in de bouw stimuleren.

 

Ondernemer Pieter Snelder liet zien dat Kingspan met het concept Kingspan Future Proof in samenwerking met Eneco concrete stappen zet in de richting van een innovatie klantgerichte bouwindustrie.

09/04/2015
MARKTVRAAG

 

Johan van den Hout, gedeputeerde van de Provincie Brabant, vertelde over zijn ambitie om 100.000 woningen te gaan verduurzamen.

Peter Boelhouwer, hoogleraar TU Delft waarschuwde voor het groeiende woningtekort en de toenemende woningnood

09/10/2014
WONINGMARKT

 

Laurens Ivens, wethouder te Amsterdam en lid van de SP vertelde van zijn ambities om in hoog tempo meer woonruimte in Amsterdam te realiseren door transformatie en vervangende nieuwbouw.

Ben Bergsma, ceo van CRH Structural (nu DRBG), liet zien dat de bouwindustrie klaar is voor de nieuwe vraag.

03/04/2014
WONEN

 

Margaret Zeeman, directeur Woningstichting Jutphaas hield een enthousiasmerende presentatie over het in korte tijd ‘omkatten' van kantoren naar betaalbare woningen voor jongeren. Bijzonder aan de aanpak was dat er een uitvraag werd gedaan in plaats van een aanbesteding en dat woningzoekenden actief werden betrokken bij de ombouw.

Marijn Snijders van Capital Value brak een lans voor het bouwen van veel grotere hoeveelheden middeldure huurwoningen. De vraag naar dit soort woningen is groot en beleggers staan klaar om te investeren in dit soort projecten.

Logo NVTB.png
huisstijl.png
Duurzaam gebouwdkl .png
Bouwpoort
VERDER TERUG

 

03/10/2013

VERBINDEN

Anke van Hal & Adri Duivesteijn

18/04/2013

VERDUURZAMING

Stef Blok & Coen van Oostrom

25/10/2012

VERHUURDERSHEFFING

Pauline Wieringa & Paulus Jansen

26/04/2012

INNOVATIEAGENDA BOUW

Liesbeth Spies

27/10/2011

INNOVATIE

Bertholt Leeftink

18/05/2011

BOUWCRISIS

Bert van Delden

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black